Aktualności

"Czy Polacy skutecznie chronią swoje pieniądze?" - debata oksfordzka z udziałem Policji

Data publikacji 08.03.2024

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Rykach przedstawiciel ryckiej komendy wziął udział w debacie oksfordzkiej na temat "Czy Polacy skutecznie chronią swoje pieniądze?” w ramach programu „Złote Klasy NBP”. Po ożywionej dyskusji na temat sposobu przechowywania pieniędzy oraz o korzyściach i zagrożeniach związanych z wejściem Polski do strefy euro,  głos zabrali zaproszeni goście. Przedstawiciel ryckiej policji omówił skalę przestępczości związanej z fałszerstwami oraz wprowadzaniem do obrotu podrobionych pieniędzy. Ponadto wskazano zagrożenia związane z cyberprzestępczością, gdzie łupem sprawców padają oszczędności naszego społeczeństwa.

Wczoraj w Publicznej Szkole Podstawowej numer 2 odbyła się debata oksfordzka na temat: "Czy Polacy skutecznie chronią swoje pieniądze?”. Powyższe przedsięwzięcie odbyło się w ramach programu „Złote Klasy NBP”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Banku Pekao S.A. w Rykach, przedstawiciel Komendy Powiatowej  Policji w Rykach, dyrektorzy szkół wraz z gronem pedagogicznym i uczniami z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 Rykach oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Swatach.

Uczniowie klas 7b i 7c stoczyli pojedynek na argumenty, który dotyczył polskiej waluty i sposobu jej ochrony. Padło wiele argumentów na temat, czy przechowywać pieniądze w banku i czy popierać wejście Polski do strefy „euro”. Dyskusja była ożywiona i merytoryczna.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy omówili zabezpieczenia stosowane w banku, współpracę banku lokalnego z NBP,  drogę pieniądza z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych do portfela. Przedstawiciel ryckiej policji przedstawił na skalę przestępstw związanych z fałszerstwami  i wprowadzaniem do obiegu podrobionych pieniędzy i papierów wartościowych. Ponadto omówił zagrożenia związane z cyberprzestępstwami, gdzie łupem sprawców padają oszczędności naszego społeczeństwa. Szczególną uwagę poświęcono oszustwom  i zagrożeniom z nimi związanych. Podczas wystąpienia nie zabrakło zasad bezpieczeństwa  i wskazówek, które pomogą bezpiecznie chronić swoje pieniądze.

Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowe gadżety i ulotki o historii polskiego pieniądza przygotowane przez drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej Publicznej Szkoły Podstawowej numer 2 w Rykach.

aspirant Łukasz Filipek

 

  • Debata oksfordzka w Szkole Podstawowej nr 2 w Rykach na temat "Jak chronić swoje pieniądze?" na zdjęciu widać funkcjonariusza policji który prezentuje swój temat z wykorzystaniem prezentacji
  • Debata oksfordzka w Szkole Podstawowej nr 2 w Rykach na temat "Jak chronić swoje pieniądze?" na zdjęciu widać uczestników spotkania
  • Debata oksfordzka w Szkole Podstawowej nr 2 w Rykach na temat "Jak chronić swoje pieniądze?" na zdjęciu widać uczestników spotkania
  • Debata oksfordzka w Szkole Podstawowej nr 2 w Rykach na temat "Jak chronić swoje pieniądze?" na zdjęciu widać uczestników spotkania
  • Debata oksfordzka w Szkole Podstawowej nr 2 w Rykach na temat "Jak chronić swoje pieniądze?" na zdjęciu uczestników spotkania
Powrót na górę strony