Aktualności

Debata społeczna w Kłoczewie

Data publikacji 14.06.2023

„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” - pod takim hasłem w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z ryckiej komendy. Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Podczas debaty uczestnicy podzielili się spostrzeżeniami i swoimi poglądami na temat bezpieczeństwa w okolicach swojego zamieszkania.

Wczoraj   w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  w Kłoczewie  odbyła się debata społeczna dotycząca szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie gminy Kłoczew, a w szczególności bezpieczeństwa osób starszych.  Została ona zorganizowana i przeprowadzona przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Rykach. W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Rykach inspektor Kazimierz Kula, Wójt Gminy Kłoczew Pan Zenon Stefanowski, W-ce Przewodniczący Rady Gminy  Pan Marian Kryczka, Proboszcz Parafii pw św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie – ks. Dr Piotr Paćkowski, przedstawiciele ryckiej prokuratury, pracownicy urzędu gminy, przedstawiciele placówek pomocowych, prezesi  i przedstawiciele stowarzyszeń  oraz kół gospodyń  wiejskich jak również mieszkańcy gminy.

Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu gości ,głos zabrał  Komendant Powiatowy Policji w Rykach- inspektor Kazimierz Kula.  W swoim  wystąpieniu  wprowadził zgromadzonych w tematykę spotkania i zwrócił uwagę na celowość organizowania wspólnych spotkań, pozwalających na bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną.

Celem debaty było zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne wypracowanie rozwiązań uciążliwych oraz zagrażających bezpieczeństwu dla mieszkańców problemów.

Uczestnicy przez blisko dwie godziny dyskutowali o metodach działania oszustów oraz o sposobach zabezpieczenia się przed tego rodzaju  przestępstwem.  Omówiono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i przedstawiono jak szybko i w prosty sposób można nanieść na mapie miejsce w którym występują potencjalne zagrożenia. Policjanci mówili też o możliwościach i udogodnieniach aplikacji „Moja Komenda”. Uczestnicy spotkania  dowiedzieli się jak łatwo i szybko można odnaleźć kontakt do swojego dzielnicowego lub  jak dotrzeć do najbliższej jednostki Policji.

W efekcie spotkania wypracowane zostały podstawowe cele, które prowadzić mają do jeszcze efektywniejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania oszustwom. W jego trakcie uczestnicy byli aktywni, chętnie zadawali pytania. Tuż po debacie zaplanowano kolejne spotkania z lokalną społecznością mające na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy.

Na zakończenie Wójt Gminy Kłoczew podziękował Komendantowi Powiatowemu w Rykach za przeprowadzenie debaty oraz nienaganną  współpracę na rzecz lokalnej społeczności.

Kontakty z lokalną społecznością są dla funkcjonariuszy okazją do przekazania wiedzy o tym, jak unikać zagrożeń ale jednocześnie stanowią źródło wiedzy na temat potrzeb oraz poczucia bezpieczeństwa w powiecie.

 

aspirant sztabowy Agnieszka Marchlak

 

Powrót na górę strony