Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rykach i Komendy Powiatowej Policji w Rykach

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W RYKACH I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RYKACH

Komendant Powiatowy Policji w Rykach, wykonuje na obszarze powiatu ryckiego, zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydawanych na podstawie ustaw.

Film FILM W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM

Pobierz plik FILM W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Komendant Powiatowy Policji w Rykach zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komendanta Powiatowego Policji w Rykach powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po uzyskaniu opinii Starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Rykach jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Rykach określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

 • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
 • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
 • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Rykach składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Rykach to między innymi:

 • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
 • zabezpieczanie śladów i dowodów,
 • układanie programów profilaktycznych,
 • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
 • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Rykach znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji w  Rykach możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

 

Pliki do pobrania

 • 455.79 KB
  Informacja o pracy Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Rykach tekst łatwy do czytania
 • 21.54 KB
  Informacje o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji i Komendy Powiatowej Policji w Rykach - tekst łatwy do czytania ETR
 • 34.01 KB
  Tekst odczytywalny maszynowo o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji i Komendy Powiatowej Policji w Rykach
 • 17.04 KB
Powrót na górę strony